October 24th, 2006

nose

Задумчивое

Съ человѣкомъ, правымъ во всемъ, общаться легко и пріятно - какъ въ Сѣти, такъ и лично. Но вотъ съ человѣкомъ, который правъ передъ всѣми… Упаси Боже.