October 10th, 2008

nose

ЦЬнителямъ М.Щ.

"Онъ искалъ ее въ Геленджикѣ, въ Гаграхъ, въ Сочи. На другой день по пріѣздѣ въ Сочи, онъ купался утромъ въ морѣ, потомъ брился, надѣлъ чистое бѣлье, бѣлоснѣжный китель, позавтракалъ въ своей гостиницѣ на террасѣ ресторана, выпилъ бутылку шампанскаго, пилъ кофе съ шартрезомъ, не спѣша выкурилъ сигару. Возвратясь въ свой номеръ, онъ легъ на диванъ и выстрѣлилъ себѣ въ виски изъ двухъ револьверовъ".
(И.А.Бунинъ, "Кавказъ")

Ничего не напоминаетъ?