February 15th, 2011

nose

(no subject)Играй, играй, Диззи Гиллеспи,
Джерри Маллиганъ и Ширингъ, Ширингъ,
въ бѣлыхъ платьяхъ, всѣ вы тамъ въ бѣлыхъ платьяхъ
и въ бѣлыхъ рубахахъ…