March 11th, 2011

nose

Журналистъ – онъ и въ Болгарiи журналистъ

Една трета от световното население са християни, 21% са мюсюлмани, 13% - хиндуисти, а повече от половината хора (51%) живеят в градските райони.

"Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ..."

"Талантливый художникъ на большомъ полотнѣ изобразилъ «чудо», а въ мясной лавкѣ висѣло двадцать ободранныхъ тушъ".