May 1st, 2011

nose

Къ предъидущему

(Прислали на почту съ просьбой о неуказанiи):

Изъ евреевъ Маймонидъ -
Плодовитый индивидъ.
Просвѣтленный, какъ апостолъ,
Но нечесанъ и небритъ.

Исраэль Баалъ Шемъ Товъ
Былъ затылкомъ нездоровъ,
Но курилъ, однако, трубку,
И любилъ, однако, вдовъ.

И я надѣюсь, что вы не пропустили маленькiй шедёвръ отъ 9in_10in:

Къ намъ сегодня приходилъ
Западникъ-славянофилъ,
Юныхъ западныхъ славянокъ
Онъ съ собою приводилъ.