April 13th, 2015

nose

Сынъ разсказываетъ:

"Классическій діалогъ утромъ свѣтлаго праздника Пасхи:

Я (сонно): Леня, тамъ, кажется, дѣти другъ друга убиваютъ!
Леня (такъ же сонно): Давай не будемъ им мѣшать..."