Платоник (platonicus) wrote,
Платоник
platonicus

Повторъ

Читатели меня устыдили. Начинаю бороться съ пижонской привычкой не переводить иноязычные тексты. И хотя цитировать безъ перевода - неотъемлемое право филолога, - какой я теперь, если разобраться, филологъ?
Поэтому болгарскія пословицы я вамъ все же переведу. Только не всѣ сразу - тутъ примѣрно половина. Переводъ съ претензіей на литературность, т.е. не буквальный.Аз в Бога мъчно вярвам, та в дявола ли ще вярвам?
Я въ Бога-то еле вѣрю, такъ повѣрю ли въ дьявола?

Ако ма не щат в рай, в пъкъла ме с тъпан викат.
Разъ въ рай не пускаютъ, такъ въ адъ съ музыкой зазываютъ.


Ако не бяха женски грехове, не би били калугерски мехове.
Когда бъ не бабьи грѣхи, пусты бы были у монаха мѣхи.


Ако хвалиш Бога, нема що да загубиш; ако Го хулиш, нема що да спечелиш.
Бога похвалить не расходъ, похулить не прибытокъ.


Бог дава, ама в кошара не вкарва
Богъ даетъ, да въ амбаръ не кладетъ.
Вар.: Богъ пошлетъ, а въ хлѣвъ самъ загоняй.


Бог търпи, ама не спи.
Богъ терпитъ, да не спитъ.

Боже, да ти пеям, знаш да пееш; да ти псалвам, знаш да псалваш и ти псалват ангелите, ами да ти поиграм едно арнаутско хоро, оти немаш кой да ти игра.
Боже, стану тебѣ пѣть - Твои пѣсни лучше, и хоры ангеловъ Тебѣ поютъ, а вотъ сплясать какъ я, Тебѣ никто не спляшетъ

Божи гроб и Света Гора са в село, ама кой ги търси.
На селѣ и Гробъ Господень и Аѳонъ, да кто ихъ тамъ ищетъ?

Бой се от Бога и от тогова, що не се бои от Бога.
Бойся Бога и того, кто Бога не боится.

Вяра не е кошница, да я плетеш както щеш.
Вѣра - не корзинка, чтобы ее плести какъ хочется.

Господ кога дава, не пита чий си син.
Когда Богъ даетъ, - чей ты сынъ, не спрашиваетъ.

Господ с пищов не ходи.
Господь съ пистолетомъ не ходитъ.


Греховете са драги до гробови праги.
Грѣхи намъ милы только до могилы.

Да би слушал Господ гаргите, мор би дал по коньете.
Слушалъ бы Богъ что вороны каркаютъ, на коней бы моръ послалъ.


Дяволът нито на себе си някога добро е направил.
Дьяволъ даже себѣ отроду добра не сдѣлалъ.

Златото го огънят префиня, а човека - теглилото.
Золото огнемъ очищается, а человѣкъ - тяготами.


Знае Господ чие масло гори в кандилото.
Богъ-то знаетъ, чье масло въ лампадѣ.

И на хаджилък има много магарета.
И ослы ко святымъ мѣстамъ ходятъ.
Tags: extraits, mots, religio
Subscribe

 • Вопросъ къ залу.

  А имѣлъ ли кто-нибудь изъ ласкосердыхъ френдовъ дѣло съ мясомъ моллюска, рѣкомаго "трубачъ"? И если да, то не знаетъ ли онъ рѣшенiя задачи "какъ…

 • Вкусный десертъ.

  Мама сочинила, и заняло это у нее минутъ двадцать (не считая времени собственно выпеканiя). Правда вкусный - ужъ на что я къ сладкому равнодушенъ, а…

 • Болгарскiй борщъ

  Нѣтъ, не супъ со свеклой и капустой, а борщъ какъ символъ домашней ѣды, ради которой люди и заводятъ себѣ женщинъ. У болгаръ это мусакà, - такая…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 14 comments

 • Вопросъ къ залу.

  А имѣлъ ли кто-нибудь изъ ласкосердыхъ френдовъ дѣло съ мясомъ моллюска, рѣкомаго "трубачъ"? И если да, то не знаетъ ли онъ рѣшенiя задачи "какъ…

 • Вкусный десертъ.

  Мама сочинила, и заняло это у нее минутъ двадцать (не считая времени собственно выпеканiя). Правда вкусный - ужъ на что я къ сладкому равнодушенъ, а…

 • Болгарскiй борщъ

  Нѣтъ, не супъ со свеклой и капустой, а борщъ какъ символъ домашней ѣды, ради которой люди и заводятъ себѣ женщинъ. У болгаръ это мусакà, - такая…