?

Log in

No account? Create an account
Чиста платонически [entries|archive|friends|userinfo]
Платоник

[ website | Мой сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Къ переименованiю Македонiи [янв. 12, 2019|12:01 am]
Платоник
[Tags|, ]

(Нѣсколько анекдотовъ - почти подрядъ - съ одного болгарскаго сайта; безъ перевода)

Какво се получава при кръстоска между арменец и македонка?
- Армакедон...Македония в Европейския Съюз е като ташаците в порно филмите... мноо са близко, но не влизат!

Македонец се жени за българка. Вечерта преди сватбата, бащата и майката дават съвети на младоженеца.
- Вечерта, преди първата брачна нощ, я взимаш и я хвърляш на леглото! Да знае, че Македония е СИЛА!
- След това сваляш дрехите си, за да види, че Македония е 'УБАВА! - добавила майката.
- След това праскаш една чикия, за да знае, че Македония е независима! - добавил дядото.

Откакто комшиите ги кръстиха Северна Македония, умряхме от студ.

Летен вопъл от Северна Македония:
- Дајте друго име! Измрзнавме!!!

Някъде из РСМ (Република Северна Македония):
- На каков јазик зборувате во Македонија?
- Не зборуваме, скарани сме!

Северно - македонска наденица. Ке умрам за нея!

- А бе, защо Гърция и Македония спорят, за името на югозападна България?

Една македонка била в Българско. Прибрала се в Скопие и мъжът и я пита:
- Дека одиш ма, Танаске?
- Бех у Бугарско.
- Е що дири толкоз време там?
- Мани, не питай, един бугарин, като ме фана и ме оножда, оножда...
- Малии, ужас, ке те уморат ма, оууу, шо не му каза да запре.
- Епа да му кажа, ама като не знам бугарски!

– Тате, защо археолозите не могат да открият македонски монети от Средновековието?
– Ми, 'щото още тогава са ползвали кредитни карти...

- Защо на македонското знаме е изобразено слънцето?
- Защото само то е по-древно от Македония.

- Отрязаха 100 годишно дърво в Македония!
- Защо?
- Имало български корени...

Семеен скандал в македонско семейство.
- Слушай, мълчи, защото лошо ти се пише.
- Какво, ще ме напуснеш ли?
- Да си виждал разведена македонка, не нали? Да, ама вдовици мнооого.
СсылкаОтветить

Comments:
[User Picture]From: chat_de_mer
2019-01-12 05:09 am
А что такое ташац?
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2019-01-12 06:21 am
Ташаци - яйца. Ед.ч. будетъ "ташак" - мошонка.

Edited at 2019-01-12 06:34 (UTC)
(Ответить) (Parent) (Thread)
From: volin
2019-01-12 10:00 am
Класс, спасибо!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: dredger
2019-01-12 11:42 am
Третий анекдот (про молодоженов) у нас с 91 года существует, но про хохлов.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2019-01-12 12:24 pm
Я его еще, кажется, про Корсику видалъ.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dredger
2019-01-12 06:43 pm
Погуглил - на испанском то же самое про каталонцев. Бродячий сюжет, видимо.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: starshoi
2019-01-12 08:01 pm
Армакедон - гениально.

Спасибо за болгарский текст, не читал сто лет. Почти все понял...
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2019-01-12 11:33 pm
Это дѣлаетъ вамъ честь. Тутъ много разговорныхъ и дiалектныхъ формъ и словъ. За однимъ даже мнѣ пришлось въ словарь заглянуть на всякiй случай - я его раньше не встрѣчалъ.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: starshoi
2019-01-13 12:23 am
Не-не, мне с вами тягаться ну никак, не поймите меня превратно. Мне тоже пришлось кое-что посмотреть. Я просто удивился, что после 30-летнего перерыва я вообще вспомнил. У меня такое же было с румынским. Я кажется упоминал, что в конце 80-х бывал в командировках в Болгарии часто и после нескольких поездок уже устную речь понимал и мог немного объясниться. И как со многими славянскими языками - если что-то в письменном виде непонятно, надо попробовать прочитать вслух. У меня так с польским работает.


Edited at 2019-01-13 00:23 (UTC)
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: platonicus
2019-01-13 11:37 am
У меня еще сказывается выученный въ аудиторiи, а не съ живого общенiя языкъ: весь "сексуальный" пластъ языка я знаю нетвердо.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: starshoi
2019-01-13 06:14 pm
А нас сопровождали молодые коллеги, рассказывающие нам анекдоты :-)
(Ответить) (Parent) (Thread)